• Seizoen 2022/2023

  Wij hopen U dit seizoen wederom als ‘vriend/vriendin’ te mogen begroeten en de jaarlijkse nieuwsbrief is tevens de nota voor uw donatie.
  Als u stopt dan gaarne een bericht naar onze voorzitter

  Misschien kent u nog iemand in uw omgeving die Stormvogels een warm hart toedraagt en wil toetreden tot de Vrienden. Meldt dit aan bij onze voorzitter Dieter van Laar.

  Met sportgroeten en tot spoedig ziens op sportpark Zeewijk

  Het bestuur van de Vrienden.
  (informatie en contactadres: dietervanlaar@quicknet.nl)

   

   

  Het bestuur van de Vrienden wordt gevormd door:
  Dieter van Laar, Ben Broek, Willem Jongsma en Philip Zwaan.

   

  Bankrek NL46 INGB 0774 2586 24
  t.n.v. Vrienden van Stormvogels- IJmuiden

rfwbs-slide