• Uitnodiging algemene ledenvergadering 8 december 2021

  Geachte leden,

  Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op woensdag 8 december 2021, aanvang 18.30 uur in de kantine van YVV Stormvogels.

  Als gevolg van de corona-maatregelen is het verplicht dat u een Coronatoegangsbewijs (qr-code op telefoon of op papier) heeft. Bij binnenkomst wordt deze gecheckt. De vergadering zal tot uiterlijk 20.00 uur duren. Het belang van een veilige vergadering staat bij het bestuur voorop. Indien u corona-achtige verschijnselen vertoont willen wij u verzoeken om dan niet te komen en thuis te blijven.

  Agenda
  1. Opening voorzitter

  2. Mededelingen en ingekomen stukken.

  3. Vaststelling notulen van de vorige algemene vergadering 7 december 2020 en de bijzondere algemene ledenvergadering 21 april 2021.

  4. Jaarverslag van het bestuur.

  5. Verslag van de Financiƫle Commissie

  6, Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.

  7. Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting.

  8. Vaststelling van de contributies

  9. Vaststelling van de begroting

  10. Benoeming bestuursleden.

  11. Benoeming ere leden en leden van verdienste.

  12. Rondvraag

  13. Sluiting.

  Een digitale kopie van het financiƫle jaarverslag 2020-2021 en de begroting 2021-2022 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris @stormvogels.nl vanaf 3 werkdagen voor de vergadering. Hetzelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

  Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

   

  Het bestuur

rfwbs-slide