• Lidmaatschap beëindigen

  Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie voor 15 juni van het betreffende seizoen (kan via mail naar secretaris@stormvogels.nl). Indien niet tijdig wordt afgemeld loopt het lidmaatschap door en dient de contributie voor het volgende seizoen te worden betaald.
  Het lidmatschap is voor een heel seizoen.

  Overschrijven

  Een verzoek tot reguliere overschrijving moet bij de KNVB worden ingediend voor 15 juni 24:00 uur.
  Deze overschrijvingen gaan volledig digitaal. Er is dus geen papieren overschrijvingsformulier meer nodig.
  Dit gaat als volgt:

  1. Een speler/speelster meldt zich bij de nieuwe vereniging met zijn/haar KNVB relatiecode en dient daar een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Voor spelers onder 16 dient een ouder/verzorger het formulier te ondertekenen.
  2. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan bij de KNVB in het Sportlink systeem.
  3. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving indien aan alle voorwaarden is voldaan. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan dan wordt de overschrijving door de oude vereniging geblokkeerd tot wel aan deze voorwaaarden is voldaan.

  De oude vereniging kan en overschrijving blokkeren als een speler/speelster niet aan zijn/haar financiele verplichtingen heeft voldaan of materialen / kleding die in bruikleen gegeven zijn niet retour zijn ontvangen. Het inleveren van kleding en materialen dient bij de betreffende jeugdcoördinator of senioren leider te worden gedaan. Dit kan dus niet bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

   

rfwbs-slide