• Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 november 2022

  Geachte leden,

  Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op woensdag 30 november 2022, aanvang 19.30 uur in de kantine van YVV Stormvogels.

  Agenda
  1. Opening voorzitter

  2. Mededelingen en ingekomen stukken.

  3. Vaststelling notulen van de vorige algemene vergadering van 2 maart 2022.

  4. Jaarverslag van het bestuur.

  5. Verslag van de Financiƫle Commissie

  6, Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.

  7. Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting.

  8. Vaststelling van de contributies.

  9. Vaststelling van de begroting.

  10. Benoeming bestuursleden.

  11. Benoeming ere leden en leden van verdienste.

  12. Rondvraag

  13. Sluiting.

  Een digitale kopie van het financiƫle jaarverslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris @stormvogels.nl vanaf 3 werkdagen voor de vergadering. Hetzelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

  Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

   

  Het bestuur

rfwbs-slide